Privatlivets håndhævelse i fremtidens energisystem med mange personlige data

IDA Konference - Fremtidens Energi
den 22. september 2014

Hvem er jeg?

smik@eng.au.dk

@aamikkelsen

SmartHG

Energy Demand Aware Open Services for
Smart Grid Intelligent Automation

 • Konsortium: 11 partner fra 6 forskellige lande

SmartHG

Formål:

 • At minimere energiforbrug og omkostninger i det enkelte hjem
 • At hjælpe distributionssystemoperatøren (DSOen) med at optimere driften af elnettet

Vores løsning:

 • Services til forbrugerne: Mindre forbrug, "optimeret" forbrug
 • Services til DSOen: Analyse af forbrug, styring af elnettet
 • Åbent system: Generer nyt market for serviceudbydere

Hvorfor er beskyttelsen af privatlivet vigtigt i forbindelse med udrulningen af
Smart Grid?

Der er et stigende mistillid til organisationer som indsamler og håndterer personlige data

Men hvad har det med Smart Grid at gøre?...

Effektbelastningen i en lejlighed

Kilde: Fan et al. (2013)

Hvem har interesse i disse forbrugsdata?

 • DSO'erne
 • Tyve
 • "Nysgerrige naboer"
 • Forsikringsselskaber
 • Annoncører (eks. Google)
 • ...

Hvordan bygger vi et system der tillader at distributionssystemoperatøren får tilstrækkelig indsigt i hjemmets elforbrug uden at privatlivet af forbrugerne kompromitteres?

Årlig besparelse baseret på indsigt i forbrugsdata

Kilde: Carrie Armel, K. (2012)

Principper til system designere for håndhævelsen af privatlivet

 • Lad forbrugeren vælge niveauet af "privathed"
 • Definer formålet med dataindsamlingen for slutbrugerne
 • Minimere indhentning af personlige information
 • Lav systemet åbent
 • Beskyttelse af privatlivet skal ikke komme på bekostning af funktionaliteten
 • Lav end-to-end sikkerhed i systemet

Kilder: OECD, NIST, Privacy-by-Design (PbD)

System arkitektur i SmartHG projektet

Opsummering

 • Usikkert hvad privacy konsekvenserne er for dataindsamlingen for Smart Grid
 • Behov er forskelligt - også et i Smart Grid
  • Brugerne skal have flexiblitet i forhold til datahåndteringen

Tak... spørgsmål?

Spørgsmål til diskussion

 1. Hvem ejer forbrugsdataene opsamlet af hovedmåleren?
 2. Skal forbrugeren have mulighed for at melde sig ud af smart grid konceptet?
 3. Har forbrugeren ret til at vide, hvem DSO'en deler forbrugsdataene med?
 4. Hvad for nogle forbrugsdata skal forbrugeren og serviceudbyderne have adgang til?